Credits

Client: Ezaki Glico / Creative Director: Hiroshi Koike / Creative Producer: Naru Kudo / Producer: Yasuhiro Kawasaki / Production Manager: Tomoko Nishizaki / Music Director: Shinya Kiyokawa / Assistant: Yuki Sezaki / Light: Kazuyoshi Koike / Choreographer: FUMIHITO / Hair: Hiroko Matsuo / Offline Editor: Yusuke Kaneko / Sound Effects: Yasuhito Izutsu / Agency: Dentsu Tokyo / Executive Creative Director: Yasuharu Sasaki / Planner/Copywriter: Kazuyoshi Ochi / Art Director: Kentaro Sagara / Producer: Fumikazu Matsubara / Director: Kazuma Ikeda / Assistant: Yudai Iwata / Director of Photography: Kazuyoshi Koike / Art Designer: Naoki Yoshimine / Make Up: Shiho Kozaki / Milo Operator: Kazuo Dan / Online Editor: Toyokatsu Tanno

Creativity

http://creativity-online.com/work/ezaki-glico-crisp-concert/38187